Expanze mysli

Ve dvacátém století bylo vyvíjeno mnoho úsilí na rozšíření mysli, často prostřednictvím látek

Expanze mysli

Například v 60. letech 20. století panovalo přesvědčení, že marihuana byla prostředkem daným bohy k ochraně lidstva před strnulostí, před krystalizací mysli. Mnozí to považovali za prostředek, jak se vymanit ze sebeomezujícího vědomí tehdejších společenských životních zvyků. Povědomí, že mysl bude opět omezena navyknutím si na tyto prostředky, bylo prozatím odmítnuto.

V našem století myšlenka, že k rozšíření mysli a ducha pomocí různých látek je třeba určité ingredience, vyústila v použití například ayahuascy[1], nápoje, který svou sílu získává ze dvou jihoamerických rostlin.

Expanze mysli může vyvstat jako touha představit si a zažít dimenze celkového elektromagnetického spektra. Lidé normálně vidí jen nepatrnou část tohoto spektra. Spektrum jako celek je asi deset bilionkrát větší než spektrum viditelného světla.

A skutečnost, která zahrnuje ducha, by stejně existovala v rozšířeném mentálním spektru. Vědomí toho Jediného, které prostupuje vším a je vším, by také zahrnovalo celé mentální spektrum, nebo ne?

Ale je tu ještě jeden důvod touhy po expanzi mysli, totiž skličující zkušenost útlaku kvůli pocitu sociální samoty a pocitu uzavřenosti, zkušenost absolutních hranic, které jsou sociálně a ekonomicky stanoveny prostupujícím řádem. Potřeba expanze proto vyvstává kvůli hrozivému pocitu dušení, který je způsoben tímto klimatem malých myslí střední třídy a přijatými normami požitku, pohodlí a zisku.

Nová víra je považována za nejlepší věc, která zmírňuje tuto touhu a tuto potřebu, konkrétně víra v data, víra v nové informace. Víra je, že téměř nekonečné moře dat obohatí a rozšíří naše vědomí do duchovních rozměrů; že vznikne oceán vědomí založený na informacích, které nás spojí s tím Jediným, takže strast a nepatrné mysli budou záležitostí minulosti. Tato převažující víra v data v sobě nese naději, že nás technologie a umělá inteligence algoritmicky přenesou do světa ducha, který je dostatečně široký, aby nám umožnil kosmicky dýchat v kompletně nové éře vědomí.

Zároveň toto nové paradigma datové expanze mysli také tvrdí, že je schopno přebudovat současný destruktivní obchodní model, který nyní působí spoušť na Zemi, na přírodě a na lidech, z chaosu přemíry informací na efektivní provozování neškodícího ekologického, živého univerzálního léku.

Autor Yuval Noah Harari se ve své knize Homo Deus[2] správně ptá, zda se skutečně chceme připojit k víře v data jako k mysl rozšiřujícímu přístroji, když nás žádá, abychom předpokládali, že naše organismy jsou pouze algoritmy a že životní procesy jsou pouze zpracováváním dat.

A pokládá nám poslední otázku:

Co je cennější: inteligence nebo vědomí?

Velké množství z populace si vybralo účastnit se technologického gigantu sociálních médií, Facebooku, a to pro ně znamená trvalé pouto k datům, která z marnosti sami generují, ale která už nejsou jejich vlastní. To naznačuje, že nakonec zvolili snadné pohodlí, potěšení a zisk – z virtuální reality.

Rádi zapomínáme, že každý mysl rozšiřující prostředek, ať už jde o fyzickou látku nebo mentální digitální, nás činí závislými na autoritách mimo nás.

Pak zapomínáme, že existuje vnitřní prostředník rozšiřující ducha, bez digitální závislosti a bez použití vnějších látek. Gnose nás může upozornit na tohoto prostředníka. Rozšíření mysli pak může znamenat odstranění nevědomosti rozšířeným přímým poznáním. Tento vnitřní prostředník nám dává duchovní prostor a otevřenost, protože kde je tento Duch, tam je svoboda.

 

Odkaz: Tento článek se poprvé objevil v časopisu Pentagram 2018 číslo 3.

[1] Ayahuasca se vyrábí ze dvou rostlin: Psychotria viridis a liána Banisteriopsis caapi. Psychotica viridis obsahuje jako aktivní látku DMT. Banisteriopsis se stará o to, aby DMT nebyla zničena a zůstala aktivní po delší dobu. Zdroj: klinika Jellinek.

[2] Homo Deus: Stručná historie zítřka, Yuval Noah Harari, 2016.

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 17 ledna, 2023
Fotografie: Dimitrus Christou via Pixabay CCO

Doporučený obrázek:

Autor: Frans Spakman (Netherlands)