Božské zrcadlení mezi láskou, pravdou a Bohem

Mezi všemi druhy vztahů je láska tím jediným, který zahrnuje Pravdu

Božské zrcadlení mezi láskou, pravdou a Bohem

Láska je jediný vztah ozařující samotnou Pravdu, ačkoli láska je pro naše oči neviditelná.

Mluvíme zde o lásce v širokém smyslu, která je myšlena jako síla, schopná získat bezpočet forem projevu: jako například energie vznikající spontánně mezi umělcem a vnitřní dimenzí kreativity; nebo jako pocit, když se spřízněné duše poznávají v bratrství a úctě; nebo jako plamen srdce, který se projevuje kdykoli, kdy existuje empatické pouto harmonie a porozumění. Ale také vznešeným způsobem, když se upřímně otevřeme vnímání Přírody jako živé bytosti, která – zrcadlící se v životě, který je uvnitř nás – sdílí jediný posvátný dech.

Láska – je-li přítomná a projevuje se – je jediným fenoménem přirozeně vlastnícím charakter čistoty; jediná nenosí masku, jediná nenosí jakoukoli falešnou nástavbu. Neuznává pány ani sluhy a je zjevně imunní vůči železným, nepružným fyzikálním a kosmickým zákonům, které vězní veškerou hmotu.

Láska, ne jako pojem, ale jako skutečnost, je jako oáza poskytující útěchu žíznivým, maják ukazující cestu plachetnici v nesnázích, jako záchranný měsíční paprsek nevzdávající se temnotě během bouřlivé a temné noci, kdy poutník ztratil svou cestu a riskuje, že bude děsivě zahalen temnotou.

Sdíleným názorem je, že láska je skutečně jediná věc, která dává naději všem, kteří se v této labyrintové existenci cítí při hledání smyslu ztraceni.

A přesto nikdo nemůže říct, že by někdy lásku viděl: je to předmět pouze vnitřního vnímání nebo kontemplace.

Nepolapitelné tajemství, byť nepopiratelně existuje. Naprostý zázrak vytvořený nebeskou dynamikou. Sladká záhada krystalické prchavosti.

Ačkoli ze své strany mechanistická akademická věda nepřipouští nic, co nemůže být zváženo, rozřezáno a viděno, celé lidstvo by nikdy nepopřelo existenci entity, i když neviditelné: lásky.

Neviditelnost lásky je důkazem pravdivosti neviditelného světa.

Zvláštní vlastnosti nezničitelnosti a nepopiratelnosti lásky tedy vedou lidstvo k vodítku, vytváří stopu, přímo sledující přítomnost Boha, míněno jako přítomnost Pravdy.

Ačkoli to nelze popřít, Pravda je vše, co nelze přizpůsobit do systému, do schématu, redukovaného na vynucování.

Nekonečné masky osobnosti jsou zkažené fantazie nevyhnutelně předurčené k smrti, zatímco Pravda existuje a přetrvává sama o sobě, v sobě.

Potvrzení existence lásky proto znamená prosazení existence Pravdy: láska a pravda jsou ve vzájemném přímém vztahu: jedna je zrcadlem druhé.

Na závěr půjdeme hlouběji a rádi bychom citovali Panikkara, který zdůrazňováním Ghandího tvrzení konstatuje, se skvostným a nepopiratelným vhledem, že Bůh není pravda, ale je to Pravda, která je Bohem.

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 17 května, 2020

Doporučený obrázek:

Autor: Lorenzo Nicotra (Italy)